کلیدواژه‌ها = سازمان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرگذاری قابلیتهای پویا و نوآوری در مدیریت عملکرد (مورد مطالعه: سازمان منطقة ویژة اقتصادی انرژی پارس)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 79-94

فریبرز ذوالفقاری نصرآبادی؛ رضا نجف بیگی؛ مهدی باقری


2. بررسی نقش مدیریت استراتژیک در رشد و یادگیری سازمان

دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 1-12

مرتضی دین پناه؛ تورج صادقی