نویسنده = مرتضی دین پناه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش مدیریت استراتژیک در رشد و یادگیری سازمان

دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 1-12

مرتضی دین پناه؛ تورج صادقی