نویسنده = سیدعلیرضا پورعباس کیائی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی، با میانجی گری سرمایۀ فکری در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 37-47

سیدعلیرضا پورعباس کیائی؛ محمد دوستار؛ مهرداد گودرزوند چگینی