نویسنده = مهرداد گودرزوند چگینی
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی عوامل و پیامدهای فرسودگی شغلی پرستاران با استفاده از روش کیو

دوره 4، شماره 3، پاییز 1400

نیما کنعانی اذری؛ مراد رضایی دیزگاه؛ مهرداد گودرزوند چگینی؛ حمیدرضا رضایی کلیدبری


2. تأثیر تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی، با میانجی گری سرمایۀ فکری در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 37-47

سیدعلیرضا پورعباس کیائی؛ محمد دوستار؛ مهرداد گودرزوند چگینی