نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آمادگی مدیریت صنایع نفت و گاز تبیین مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره تامین در صنایع نفت و گاز بر اساس مدل معادلات ساختاری [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 129-146]
 • آموزش شناسایی و تحلیل موانع اثرگذار در اجرای استراتژیهای آموزشی مورد کاوی: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 15-26]
 • آموزش ارزیابی نیازهای آموزشی بازار کار نسبت به فارغ التحصیلان رشته های دایر در آموزش فنی و حرفه ای استان قم [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 43-53]
 • آموزش عالی ارائه الگویی برای جانشین پروری درآموزش عالی (مورد مطالعه دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 217-241]
 • آموزش نیروی انسانی شناسایی و اعتبارسنجی عوامل مداخله گر در سیاستگذاری آموزش نیروی انسانی (مطالعه ترکیبی) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 95-102]
 • آموزش و پرورش. زنجان بررسی رابطه مدیریت دانش و بهره‌وری سازمان با نقش واسطه‌ای نوآوری در اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 225-235]

ا

 • ابعاد توانمندسازی طراحی و اعتبارسنجی مدل ابعاد توانمندسازی نیروی انسانی در راستای بهره‌وری نیروی انسانی در شرکت ملی گاز ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 131-143]
 • ابعاد شخصیت همبسته های روانی فرسودگی شغلی: ابعاد شخصیت و سرسختی روانشناختی (مورد مطالعه: کارکنان بیمارستانهای استان گیلان) [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 251-265]
 • اثرات اجتماعی بررسی عوامل موثر بر پذیرش اتوماسیون اداری با استفاده از تئوری یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT) (مطالعه موردی واحدهای شمال غرب دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی) [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 237-249]
 • اجرای اثربخش استراتژی نقش مدیریت استعداد در اجرای اثربخش استراتژی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 35-45]
 • اخلاق حرفه ای تبیین نقش اخلاق حرفه ای بر عملکرد مدیران مدارس در توانمند سازی معلمان با رویکرد PLS [دوره 4، شماره 1، 1400]
 • اخلاق حرفه‌ای نقش واسطه ای اخلاق حرفه ای در رابطه بین تعارض سازمانی با کیفیت زندگی کاری معلمان [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • اخلاق کار اسلامی رابطه اخلاق کار اسلامی با عملکرد انطباقی با نقش میانجی رفتار کار نوآورانه و نقش تعدیل گر رهبری اخلاقی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 283-298]
 • ادارات کل ورزش و جوانان ایران مطالعه ارتباط چندگانه بین سرمایه فکری،فن آوری اطلاعات با توان مند سازهای روانشناختی از طریق یادگیری سازمانی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 49-59]
 • ادارات کل ورزش و جوانان فارس مطالعه عدالت سازمانی و توانمندسازی روانشناختی از طریق سقف شیشه ای در کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان فارس [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • اداره آموزش و پرورش بررسی نقش میانجی فرسودگی شغلی در رابطه بین توانمندسازی روانشناختی با رفتار نوآورانه کارکنان [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 239-249]
 • اداره کل ورزش و جوانان فارس پیش بینی توانمندسازهای روانشناختی از طریق مدیریت دانش در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 47-53]
 • اداره کل ورزش و جوانان فارس تعیین ارتباط بین سرمایه اجتماعی و توانمند سازی روان شناختی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 105-111]
 • ادراک کارکنان از درستکاری سازمانی تأثیر ادراک کارکنان از درستکاری سازمان بر سکوت سازمانی با نقش تعدیل کننده درک از رفتار رهبری در دانشگاه آزاد واحد اصفهان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 243-263]
 • ارتقا رفتار اخلاقی پیروان بررسی رابطه مولفه های سبک رهبری اخلاقی ادراک شده توسط کارکنان با مولفه های توانمند سازی روانشناختی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 11-21]
 • ارتقای شغلی تأثیر سازگاری شغلی بر ارتقای شغلی با میانجی‌گری خودشیرینی سازمانی و تعدیل‌کنندگی حمایت‌شغلی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 55-69]
 • ارزش آفرینی ارزش آفرینی بنگاه مادر تخصصی صنایع پتروشیمی با دیدبانی کسب و کارهای تابعه [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 185-201]
 • ارزش افزوده تجربی تأثیر شهرت فروشنده بر ابعاد ارزش افزوده تجربی و رفتار مشتری (مطالعه موردی: شرکت راسن درمان) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 203-215]
 • استراتژی بررسی نقش مدیریت استراتژیک در رشد و یادگیری سازمان [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • استراتژی آموزش شناسایی و تحلیل موانع اثرگذار در اجرای استراتژیهای آموزشی مورد کاوی: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 15-26]
 • استعداد ارائه الگویی برای جانشین پروری درآموزش عالی (مورد مطالعه دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 217-241]
 • اشتیاق شغلی واکاوی مقایسه میزان اشتیاق شغلی دبیران و هنرآموزان مدارس شهر کرمانشاه [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 299-310]
 • اطمینان مدیران بررسی رابطه بیش اعتمادی مدیران و هزینه حق الزحمه حسابرسی با نقش میانجیگری نوع موسسه حسابرسی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 145-158]
 • اعضاء هیئت علمی بررسی تأثیر هوش سازمانی اعضاء هیئت علمی بر انگیزش تحصیلی دانشجویان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 157-167]
 • اعضای هیات علمی بالندگی اعضای هیات علمی در پرتو رهبری معنوی با میانجیگری یادگیری سازمانی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 309-316]
 • اقتصاد مقاومتی ارزیابی نقش هوش هیجانی مدیران بر اجرای اقتصاد مقاومتی در سازمان‌های دولتی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 117-130]
 • اقدامات تنوع نیروی کار رابطه مولفه‌های تنوع نیروی کار با عملکرد کارکنان دانشگاه زنجان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 103-113]
 • الگوی بومی طراحی الگوی بومی مدیریت استعداد در صنایع ملی گاز ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • امید به زندگی در بدو تولد محاسبه و بررسی شاخص توسعه انسانی استان‌های ایران در سال‌های 90،1385 و 95 [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 331-345]
 • ایمنی شناسایی و اولویت بندی مولفه های موثر بر ارتقاء شایستگی ایمنی سرپرستان در صنعت پتروشیمی کشور با رویکرد نظریه ی چشم انداز فازی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 61-74]
 • انتظار اجرا بررسی عوامل موثر بر پذیرش اتوماسیون اداری با استفاده از تئوری یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT) (مطالعه موردی واحدهای شمال غرب دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی) [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 237-249]
 • انتظار تلاش بررسی عوامل موثر بر پذیرش اتوماسیون اداری با استفاده از تئوری یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT) (مطالعه موردی واحدهای شمال غرب دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی) [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 237-249]
 • اندازه اثر فراتحلیل مطالعات انجام شده در رضایت شغلی کارکنان دانشگاه [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 169-179]
 • انرژی حرفه‌ای واکاوی مقایسه میزان اشتیاق شغلی دبیران و هنرآموزان مدارس شهر کرمانشاه [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 299-310]
 • انسانی بررسی تاثیر مهارت های مدیریتی در تمایل به جانشین پروری مدیران دراداره امور مالیاتی استان همدان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 95-104]
 • انعطاف پذیری منابع انسانی ارائه مدل توانمندسازهای انعطاف پذیری منابع انسانی در بانک صادرات ایران [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 147-159]
 • انگیزش تحصیلی بررسی تأثیر هوش سازمانی اعضاء هیئت علمی بر انگیزش تحصیلی دانشجویان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 157-167]
 • انگیزش شغلی نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان در رابطه فرهنگ سازمانی با انگیزش شغلی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-10]

ب

 • بازآفرینی استعداد مدل مدیریت استعداد در سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 225-237]
 • بازیگران خط‌‌مشی‌ ارائه الگوی خط‌مشی‌گذاری توسعه منابع انسانی با تاکید بر نقش‌های بازیگران و ترسیم روابط میان مولفه‌های الگو در دستگاه‌های دولتی ایران [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 265-284]
 • بالندگی بالندگی اعضای هیات علمی در پرتو رهبری معنوی با میانجیگری یادگیری سازمانی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 309-316]
 • بانک‌های دولتی طراحی و تبیین الگوی یادگیری سازمانی در کارکنان بانک‌های دولتی ایران (براساس نظریه داده بنیاد) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • بخش درمان سازمان تامین اجتماعی اولویت بندی عوامل مدل توانمندسازی جامع در بخش درمان سازمان تامین اجتماعی به روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 27-37]
 • بدبینی سازمانی تحلیل تأثیر بدبینی سازمانی بر کیفیت ارائه خدمات با نقش میانجیگری رضایت شغلی و نقش تعدیل گر هویت سازمانی [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • برنامه‌ریزی مسیر شغلی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ مؤلفه‎‌ها و شاخص‌های مسیر شغلی در سازمان سناد [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 39-50]
 • برنامه کسب و کار شناسایی و تحلیل موانع اثرگذار در اجرای استراتژیهای آموزشی مورد کاوی: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 15-26]
 • برنامه‌های سازمانی مسیر شغلی ارائه الگوی مسیر پیشرفت شغلی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 139-150]
 • برنامه‌های فردی مسیر شغلی ارائه الگوی مسیر پیشرفت شغلی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 139-150]
 • بلوغ تبیین معیارهای ارزش گذاری مبتنی بر سطح بلوغ مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی (مطالعه موردی : استان خوزستان) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 113-125]
 • بهداشت و محیط شناسایی و اولویت بندی مولفه های موثر بر ارتقاء شایستگی ایمنی سرپرستان در صنعت پتروشیمی کشور با رویکرد نظریه ی چشم انداز فازی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 61-74]
 • بهره وری بررسی رابطه مدیریت دانش و بهره‌وری سازمان با نقش واسطه‌ای نوآوری در اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 225-235]
 • بهره‌وری طراحی و اعتبارسنجی مدل ابعاد توانمندسازی نیروی انسانی در راستای بهره‌وری نیروی انسانی در شرکت ملی گاز ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 131-143]
 • بهره‌وری تأثیر سیستم پنج‌اس بر بهره‌وری سازمانی از طریق فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: اداره مخابرات شهرکرد) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 55-68]
 • بهره وری منابع انسانی شناسایی و تحلیل عاملی شاخص های سنجش بهره وری منابع انسانی در سازمان ها خدماتی با تأکید بر عامل مدیریت و رهبری (مطالعه موردی: کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 159-173]
 • بورس اوراق بهادار تهران بررسی رابطه بیش اعتمادی مدیران و هزینه حق الزحمه حسابرسی با نقش میانجیگری نوع موسسه حسابرسی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 145-158]

پ

 • پایداری تبیین مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره تامین در صنایع نفت و گاز بر اساس مدل معادلات ساختاری [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 129-146]
 • پالایشگاه گاز فجر جم طراحی الگوی بومی مدیریت استعداد در صنایع ملی گاز ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • پدیدارشناسی ارائه مدل توانمندسازهای انعطاف پذیری منابع انسانی در بانک صادرات ایران [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 147-159]
 • پذیرش اتوماسیون اداری بررسی عوامل موثر بر پذیرش اتوماسیون اداری با استفاده از تئوری یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT) (مطالعه موردی واحدهای شمال غرب دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی) [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 237-249]
 • پرستاران واکاوی عوامل و پیامدهای فرسودگی شغلی پرستاران با استفاده از روش کیو [دوره 4، شماره 3، 1400]

ت

 • تاب آوری " طراحی مدل تاب آوری در شرایط بحران بر مبنای نهادینه‌سازی یادگیری سازمانی مدیران وکارشناسان(مورد مطالعه سازمان هلال احمر کل کشور) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 145-155]
 • تحلیل عاملی تاییدی ارائه مدل توانمندسازهای انعطاف پذیری منابع انسانی در بانک صادرات ایران [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 147-159]
 • تحلیل محتوا طراحی مدل مدیریت استعداد در صنعت برق کشور با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 95-102]
 • تحلیل مضمون طراحی و اعتبارسنجی مدل ابعاد توانمندسازی نیروی انسانی در راستای بهره‌وری نیروی انسانی در شرکت ملی گاز ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 131-143]
 • تحول فرهنگی مبتنی بر ارزش ها تاثیر تحول فرهنگی مبتنی بر ارزش ها از طریق رهبری استراتژیک و مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 13-28]
 • تسهیم دانش تأثیر تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی، با میانجی گری سرمایۀ فکری در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 37-47]
 • تسهیم دانش بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر تسهیم دانش با تاکید بر نقش میانجی عدالت سازمانی کارکنان شرکت مخابرات شهرستان رشت [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 83-94]
 • تعارضات بین نسلی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تعارضات بین نسلی در سازمان (مورد مطالعه: پرسنل ستادی صنایع خودروسازی کرمان) [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • تعارض سازمانی نقش واسطه ای اخلاق حرفه ای در رابطه بین تعارض سازمانی با کیفیت زندگی کاری معلمان [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • تعارض سازمانی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تعارضات بین نسلی در سازمان (مورد مطالعه: پرسنل ستادی صنایع خودروسازی کرمان) [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • تعارض فردی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تعارضات بین نسلی در سازمان (مورد مطالعه: پرسنل ستادی صنایع خودروسازی کرمان) [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • تعهد بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان در صنعت بانکداری [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 25-36]
 • تعهد بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به ترک خدمت کارکنان بانک ملّی استان گیلان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 151-165]
 • تعهد به پایداری تبیین مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره تامین در صنایع نفت و گاز بر اساس مدل معادلات ساختاری [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 129-146]
 • تعهد به تغییر تاثیر رهبری تحول گرا بر گرایش به تغییر با نقش میانجی تعهد به تغییر [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 265-282]
 • تعهد سازمانی تحلیل رگرسیون تعهد سازمانی براساس ابعاد توانمندسازی روانشناختی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 127-137]
 • تعهد عاطفی بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان در صنعت بانکداری [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 25-36]
 • تعهد مستمر بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان در صنعت بانکداری [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 25-36]
 • تعهد هنجاری بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان در صنعت بانکداری [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 25-36]
 • تمایل به ترک خدمت بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به ترک خدمت کارکنان بانک ملّی استان گیلان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 151-165]
 • تنوع آموزشی رابطه مولفه‌های تنوع نیروی کار با عملکرد کارکنان دانشگاه زنجان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 103-113]
 • تنوع جنسیتی رابطه مولفه‌های تنوع نیروی کار با عملکرد کارکنان دانشگاه زنجان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 103-113]
 • تنوع سنی رابطه مولفه‌های تنوع نیروی کار با عملکرد کارکنان دانشگاه زنجان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 103-113]
 • تنوع قومی رابطه مولفه‌های تنوع نیروی کار با عملکرد کارکنان دانشگاه زنجان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 103-113]
 • تنوع نیروی کار رابطه مولفه‌های تنوع نیروی کار با عملکرد کارکنان دانشگاه زنجان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 103-113]
 • توانایی شبکه‌سازی تاثیر مهارت سیاسی کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 51-62]
 • توانمندی روانشناختی رابطه توانمند‌ی روانشناختی و کارآفرینی سازمانی با آزمون نقش میانجی شناسایی فرصتهای کارآفرینانه [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 13-24]
 • توانمندسازی بررسی میزان اهمیت و اولویت بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارگران [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 195-212]
 • توانمندسازی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی نیروی فروش در صنعت بیمه [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 331-337]
 • توانمندسازی توانمندسازی کارکنان زن وزارت ورزش و جوانان بر اساس سقف شیشه ای و عدالت سازمانی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 103-110]
 • توانمندسازی جامع اولویت بندی عوامل مدل توانمندسازی جامع در بخش درمان سازمان تامین اجتماعی به روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 27-37]
 • توانمندسازی.دانشگاه آزاد اسلامی رابطه بین جو اخلاقی سازمانی با هوش هیجانی و توانمند سازی مدیران گروه های آموزشی واحد های دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 179-193]
 • توانمندسازی روانشناختی تبیین رابطه بین توانمندسازی روانشناختی کارکنان و جو سازمانی نوآورانه مدل سیگل و کایمر [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 85-95]
 • توانمندسازی روانشناختی مطالعه یادگیری سازمانی و توانمندسازی روانشناختی درکارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 97-102]
 • توانمندسازی روانشناختی تحلیل رگرسیون تعهد سازمانی براساس ابعاد توانمندسازی روانشناختی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 127-137]
 • توانمندسازی روانشناختی نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان در رابطه فرهنگ سازمانی با انگیزش شغلی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-10]
 • توانمندسازی روانشناختی تعیین ارتباط بین سرمایه اجتماعی و توانمند سازی روان شناختی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 105-111]
 • توانمندسازی روانشناختی بررسی نقش میانجی فرسودگی شغلی در رابطه بین توانمندسازی روانشناختی با رفتار نوآورانه کارکنان [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 239-249]
 • توانمندسازی روانشناختی مطالعه عدالت سازمانی و توانمندسازی روانشناختی از طریق سقف شیشه ای در کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان فارس [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • توانمند سازی روانشناختی بررسی رابطه مولفه های سبک رهبری اخلاقی ادراک شده توسط کارکنان با مولفه های توانمند سازی روانشناختی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 11-21]
 • توانمند سازی روانشناختی پیش بینی توانمندسازهای روانشناختی از طریق مدیریت دانش در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 47-53]
 • توانمندسازی روان‌شناختی نقش واسطه ای توانمندسازی روان‌شناختی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و روحیه کارآفرینی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرجند [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 23-33]
 • توانمندسازی روان‌شناختی اثر سبک رهبری خدمتگزار بر توسعه منابع انسانی با نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 251-266]
 • توانمندسازی معلمان تبیین نقش اخلاق حرفه ای بر عملکرد مدیران مدارس در توانمند سازی معلمان با رویکرد PLS [دوره 4، شماره 1، 1400]
 • توانمندسازها ارائه مدل توانمندسازهای انعطاف پذیری منابع انسانی در بانک صادرات ایران [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 147-159]
 • توانمندسازهای روانشناختی مطالعه ارتباط چندگانه بین سرمایه فکری،فن آوری اطلاعات با توان مند سازهای روانشناختی از طریق یادگیری سازمانی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 49-59]
 • توسعه شناسایی مولفه های تاثیرگذار بر توسعه مدیران در شرکت تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 75-83]
 • توسعه مدیریت شناسایی مولفه های تاثیرگذار بر توسعه مدیران در شرکت تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 75-83]
 • توسعه منابع انسانی اثر سبک رهبری خدمتگزار بر توسعه منابع انسانی با نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 251-266]
 • توسعه منابع انسانی ارائه الگوی خط‌مشی‌گذاری توسعه منابع انسانی با تاکید بر نقش‌های بازیگران و ترسیم روابط میان مولفه‌های الگو در دستگاه‌های دولتی ایران [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 265-284]

ج

 • جانشین پروری بررسی تاثیر مهارت های مدیریتی در تمایل به جانشین پروری مدیران دراداره امور مالیاتی استان همدان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 95-104]
 • جانشین پروری ارائه الگویی برای جانشین پروری درآموزش عالی (مورد مطالعه دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 217-241]
 • جاودانگی مدیران ارائه الگوی جاودانگی‌مدیران در نظام بانکی ایران با رویکرد داده بنیاد [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 29-41]
 • جذب استعداد مدل مدیریت استعداد در سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 225-237]
 • جو اخلاقی بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به ترک خدمت کارکنان بانک ملّی استان گیلان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 151-165]
 • جو اخلاق سازمانی نقش واسطه ای جو اخلاق سازمانی در رابطه بین هوش معنوی و سرمایه فکری در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 71-81]
 • جو اخلاقی سازمانی رابطه بین جو اخلاقی سازمانی با هوش هیجانی و توانمند سازی مدیران گروه های آموزشی واحد های دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 179-193]
 • جو سازمانی نوآورانه تبیین رابطه بین توانمندسازی روانشناختی کارکنان و جو سازمانی نوآورانه مدل سیگل و کایمر [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 85-95]

چ

 • چابک سازی پیش‌بینی وقوع ورشکستگی با استفاده از چابک‌سازی نیروی کار در سازمان [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 317-329]

ح

 • حق الزحمه حسابرسی بررسی رابطه بیش اعتمادی مدیران و هزینه حق الزحمه حسابرسی با نقش میانجیگری نوع موسسه حسابرسی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 145-158]
 • حکمرانی طراحی ساختار علّی و تحلیل عوامل مؤثر بر حکمرانی خوب در سازمان بنادر و دریانوردی با استفاده از نگاشت شناختی فازی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 111-128]
 • حکمرانی خوب طراحی ساختار علّی و تحلیل عوامل مؤثر بر حکمرانی خوب در سازمان بنادر و دریانوردی با استفاده از نگاشت شناختی فازی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 111-128]
 • حمایت اجتماعی ادراک‌شده نقش واسطه ای توانمندسازی روان‌شناختی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و روحیه کارآفرینی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرجند [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 23-33]
 • حمایت سازمانی ادراک شده رابطه شایسته سالاری، فشار شغلی، کنترل شغلی و حمایت سازمانی ادراک شده با عملکرد کارکنان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 175-184]
 • حمایت شغلی تأثیر سازگاری شغلی بر ارتقای شغلی با میانجی‌گری خودشیرینی سازمانی و تعدیل‌کنندگی حمایت‌شغلی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 55-69]

خ

 • خط‌مشی‌گذاری ارائه الگوی خط‌مشی‌گذاری توسعه منابع انسانی با تاکید بر نقش‌های بازیگران و ترسیم روابط میان مولفه‌های الگو در دستگاه‌های دولتی ایران [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 265-284]
 • خود رهبری تاثیر خود رهبری بر قابلیت استخدام‌پذیری [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 301-308]
 • خودشیرینی کارکنان تأثیر سازگاری شغلی بر ارتقای شغلی با میانجی‌گری خودشیرینی سازمانی و تعدیل‌کنندگی حمایت‌شغلی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 55-69]

د

 • دانشگاه آزاد اسلامی ارائه الگویی برای جانشین پروری درآموزش عالی (مورد مطالعه دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 217-241]
 • دانشگاه آزاد اسلامی" ارائه الگوی اثربخش توانمندسازی روانشناختی کارکنان (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 211-223]
 • دانشگاه‌ آزاد اسلامی آنالیز کیفی ریسک‌های منابع انسانی با استفاده از روش دیمتل‌فازی(مطالعه موردی: دانشگاه‌ آزاد اسلامی) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 73-94]
 • دانشگاه ایلام نقش مدیریت استعداد در اجرای اثربخش استراتژی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 35-45]
 • دبیران واکاوی مقایسه میزان اشتیاق شغلی دبیران و هنرآموزان مدارس شهر کرمانشاه [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 299-310]
 • دبستان‌های دخترانه شهر رشت بررسی نقش مهندسی سرمایه انسانی در نگرش های مثبت کاری و کیفیت آموزشی (جامعه آماری: معلمان دبستان‌های دخترانه شهر رشت) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 321-330]
 • دیدبانی ارزش آفرینی بنگاه مادر تخصصی صنایع پتروشیمی با دیدبانی کسب و کارهای تابعه [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 185-201]
 • درآمد ناخالص ملی سرانه محاسبه و بررسی شاخص توسعه انسانی استان‌های ایران در سال‌های 90،1385 و 95 [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 331-345]
 • دستگاه‌های اجرایی ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر دانش در دستگاههای اجرایی شهر ساری [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 181-196]
 • دستگاه‌های دولتی ارائه الگوی خط‌مشی‌گذاری توسعه منابع انسانی با تاکید بر نقش‌های بازیگران و ترسیم روابط میان مولفه‌های الگو در دستگاه‌های دولتی ایران [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 265-284]
 • دلبستگی شغلی تاثیر رهبری تحولگرا بر قصد ترک خدمت از طریق دلبستگی شغلی‌ و هویت سازمانی در شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 311-319]
 • دلفی فازی طراحی ساختار علّی و تحلیل عوامل مؤثر بر حکمرانی خوب در سازمان بنادر و دریانوردی با استفاده از نگاشت شناختی فازی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 111-128]
 • دیمتل فازی آنالیز کیفی ریسک‌های منابع انسانی با استفاده از روش دیمتل‌فازی(مطالعه موردی: دانشگاه‌ آزاد اسلامی) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 73-94]

ر

 • راهبرد رهبری بها پیش‌بینی وقوع ورشکستگی با استفاده از چابک‌سازی نیروی کار در سازمان [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 317-329]
 • ریسک آنالیز کیفی ریسک‌های منابع انسانی با استفاده از روش دیمتل‌فازی(مطالعه موردی: دانشگاه‌ آزاد اسلامی) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 73-94]
 • رشد و یادگیری بررسی نقش مدیریت استراتژیک در رشد و یادگیری سازمان [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • رصد ارزش آفرینی بنگاه مادر تخصصی صنایع پتروشیمی با دیدبانی کسب و کارهای تابعه [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 185-201]
 • رضایت شغلی بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به ترک خدمت کارکنان بانک ملّی استان گیلان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 151-165]
 • رضایت شغلی فراتحلیل مطالعات انجام شده در رضایت شغلی کارکنان دانشگاه [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 169-179]
 • رضایت شغلی تحلیل تأثیر بدبینی سازمانی بر کیفیت ارائه خدمات با نقش میانجیگری رضایت شغلی و نقش تعدیل گر هویت سازمانی [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • رفتار رهبری تأثیر ادراک کارکنان از درستکاری سازمان بر سکوت سازمانی با نقش تعدیل کننده درک از رفتار رهبری در دانشگاه آزاد واحد اصفهان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 243-263]
 • رفتار سازمانی مثبت گرا تبیین کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان براساس رفتار سازمانی مثبت گرا، شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 115-125]
 • رفتار شهروندی سازمانی تبیین کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان براساس رفتار سازمانی مثبت گرا، شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 115-125]
 • رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مهارت سیاسی کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 51-62]
 • رفتار کار نوآورانه رابطه اخلاق کار اسلامی با عملکرد انطباقی با نقش میانجی رفتار کار نوآورانه و نقش تعدیل گر رهبری اخلاقی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 283-298]
 • رفتار نوآورانه بررسی نقش میانجی فرسودگی شغلی در رابطه بین توانمندسازی روانشناختی با رفتار نوآورانه کارکنان [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 239-249]
 • رفتار های انحرافی در محیط کار بررسی تاثیر رفتارهای انحرافی در محیط کار بر عملکرد شغلی از طریق رهبری تحول گرا و رهبری اخلاقی (مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)) [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • رهبری اخلاقی بررسی رابطه مولفه های سبک رهبری اخلاقی ادراک شده توسط کارکنان با مولفه های توانمند سازی روانشناختی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 11-21]
 • رهبری اخلاقی رابطه اخلاق کار اسلامی با عملکرد انطباقی با نقش میانجی رفتار کار نوآورانه و نقش تعدیل گر رهبری اخلاقی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 283-298]
 • رهبری اخلاقی بررسی تاثیر رفتارهای انحرافی در محیط کار بر عملکرد شغلی از طریق رهبری تحول گرا و رهبری اخلاقی (مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)) [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • رهبری استراتژیک تاثیر تحول فرهنگی مبتنی بر ارزش ها از طریق رهبری استراتژیک و مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 13-28]
 • رهبری اصیل تبیین اثرات به کارگیری سبک های رهبری پدرسالارانه و اصیل در سازمان های دولتی و غیردولتی؛ مبتنی بر مقایسه تطبیقی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 127-144]
 • رهبری پدرسالارانه تبیین اثرات به کارگیری سبک های رهبری پدرسالارانه و اصیل در سازمان های دولتی و غیردولتی؛ مبتنی بر مقایسه تطبیقی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 127-144]
 • رهبری تحولگرا تاثیر رهبری تحولگرا بر قصد ترک خدمت از طریق دلبستگی شغلی‌ و هویت سازمانی در شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 311-319]
 • رهبری تحول گرا تاثیر رهبری تحول گرا بر گرایش به تغییر با نقش میانجی تعهد به تغییر [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 265-282]
 • رهبری تحول گرا بررسی تاثیر رفتارهای انحرافی در محیط کار بر عملکرد شغلی از طریق رهبری تحول گرا و رهبری اخلاقی (مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)) [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • رهبری خدمتگزار اثر سبک رهبری خدمتگزار بر توسعه منابع انسانی با نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 251-266]
 • رهبری دانش تبیین رابطه رهبری دانش با سرمایه فکری از دیدگاه معلمان مدارس مقطع ابتدایی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 213-223]
 • رهبری معنوی بالندگی اعضای هیات علمی در پرتو رهبری معنوی با میانجیگری یادگیری سازمانی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 309-316]
 • روابط انسانی بررسی رابطه مدیریت مبتنی بروب با مدیریت زمان سازمانی با نقش میانجی روابط انسانی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 167-178]
 • روابط مولفه‌ها ارائه الگوی خط‌مشی‌گذاری توسعه منابع انسانی با تاکید بر نقش‌های بازیگران و ترسیم روابط میان مولفه‌های الگو در دستگاه‌های دولتی ایران [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 265-284]
 • روحیه کارآفرینی نقش واسطه ای توانمندسازی روان‌شناختی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و روحیه کارآفرینی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرجند [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 23-33]
 • روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی عوامل مدل توانمندسازی جامع در بخش درمان سازمان تامین اجتماعی به روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 27-37]
 • روش داده بنیاد ارائه الگوی جاودانگی‌مدیران در نظام بانکی ایران با رویکرد داده بنیاد [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 29-41]
 • روش‌شناسی کیو واکاوی عوامل و پیامدهای فرسودگی شغلی پرستاران با استفاده از روش کیو [دوره 4، شماره 3، 1400]

س

 • سازمان بررسی نقش مدیریت استراتژیک در رشد و یادگیری سازمان [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • سازمان بررسی اثرگذاری قابلیتهای پویا و نوآوری در مدیریت عملکرد (مورد مطالعه: سازمان منطقة ویژة اقتصادی انرژی پارس) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 79-94]
 • سازمان یادگیرنده طراحی و تبیین الگوی یادگیری سازمانی در کارکنان بانک‌های دولتی ایران (براساس نظریه داده بنیاد) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • سازمان بنادر و دریانوردی طراحی ساختار علّی و تحلیل عوامل مؤثر بر حکمرانی خوب در سازمان بنادر و دریانوردی با استفاده از نگاشت شناختی فازی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 111-128]
 • سازمانها تبیین رابطه بین توانمندسازی روانشناختی کارکنان و جو سازمانی نوآورانه مدل سیگل و کایمر [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 85-95]
 • سازمان‌های دولتی ارزیابی نقش هوش هیجانی مدیران بر اجرای اقتصاد مقاومتی در سازمان‌های دولتی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 117-130]
 • سیاستگذاری شناسایی و اعتبارسنجی عوامل مداخله گر در سیاستگذاری آموزش نیروی انسانی (مطالعه ترکیبی) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 95-102]
 • سیاست گذاری سازمانی ارائه الگوی جاودانگی‌مدیران در نظام بانکی ایران با رویکرد داده بنیاد [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 29-41]
 • سبک‌های مادری ارزش آفرینی بنگاه مادر تخصصی صنایع پتروشیمی با دیدبانی کسب و کارهای تابعه [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 185-201]
 • سبک های نوین رهبری تبیین اثرات به کارگیری سبک های رهبری پدرسالارانه و اصیل در سازمان های دولتی و غیردولتی؛ مبتنی بر مقایسه تطبیقی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 127-144]
 • سرسختی روانشناختی همبسته های روانی فرسودگی شغلی: ابعاد شخصیت و سرسختی روانشناختی (مورد مطالعه: کارکنان بیمارستانهای استان گیلان) [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 251-265]
 • سرمایه اجتماعی تعیین ارتباط بین سرمایه اجتماعی و توانمند سازی روان شناختی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 105-111]
 • سرمایه انسانی ارائه الگوی مسیر پیشرفت شغلی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 139-150]
 • سرمایه انسانی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ مؤلفه‎‌ها و شاخص‌های مسیر شغلی در سازمان سناد [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 39-50]
 • سرمایه فکری تأثیر تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی، با میانجی گری سرمایۀ فکری در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 37-47]
 • سرمایه فکری مطالعه ارتباط چندگانه بین سرمایه فکری،فن آوری اطلاعات با توان مند سازهای روانشناختی از طریق یادگیری سازمانی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 49-59]
 • سرمایه فکری تبیین رابطه رهبری دانش با سرمایه فکری از دیدگاه معلمان مدارس مقطع ابتدایی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 213-223]
 • سرمایه فکری نقش واسطه ای جو اخلاق سازمانی در رابطه بین هوش معنوی و سرمایه فکری در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 71-81]
 • سرمایه های انسانی تبیین اثرات به کارگیری سبک های رهبری پدرسالارانه و اصیل در سازمان های دولتی و غیردولتی؛ مبتنی بر مقایسه تطبیقی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 127-144]
 • سیستم پنج‌اس تأثیر سیستم پنج‌اس بر بهره‌وری سازمانی از طریق فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: اداره مخابرات شهرکرد) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 55-68]
 • سطح بلوغ مدیریت دانش تبیین معیارهای ارزش گذاری مبتنی بر سطح بلوغ مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی (مطالعه موردی : استان خوزستان) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 113-125]
 • سقف شیشه ای توانمندسازی کارکنان زن وزارت ورزش و جوانان بر اساس سقف شیشه ای و عدالت سازمانی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 103-110]
 • سکوت سازمانی تأثیر ادراک کارکنان از درستکاری سازمان بر سکوت سازمانی با نقش تعدیل کننده درک از رفتار رهبری در دانشگاه آزاد واحد اصفهان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 243-263]

ش

 • شاخص توسعه انسانی محاسبه و بررسی شاخص توسعه انسانی استان‌های ایران در سال‌های 90،1385 و 95 [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 331-345]
 • شاخص های بهره وری شناسایی و تحلیل عاملی شاخص های سنجش بهره وری منابع انسانی در سازمان ها خدماتی با تأکید بر عامل مدیریت و رهبری (مطالعه موردی: کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 159-173]
 • شایستگی سرپرستان شناسایی و اولویت بندی مولفه های موثر بر ارتقاء شایستگی ایمنی سرپرستان در صنعت پتروشیمی کشور با رویکرد نظریه ی چشم انداز فازی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 61-74]
 • شایسته سالاری رابطه شایسته سالاری، فشار شغلی، کنترل شغلی و حمایت سازمانی ادراک شده با عملکرد کارکنان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 175-184]
 • شخصیت تبیین کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان براساس رفتار سازمانی مثبت گرا، شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 115-125]
 • شرایط بحران طراحی مدل تاب آوری در شرایط بحران بر مبنای نهادینه‌سازی یادگیری سازمانی مدیران وکارشناسان(مورد مطالعه سازمان هلال احمر کل کشور) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 145-155]
 • شرایط تسهیل‌گر بررسی عوامل موثر بر پذیرش اتوماسیون اداری با استفاده از تئوری یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT) (مطالعه موردی واحدهای شمال غرب دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی) [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 237-249]
 • شرکت ارتباطات سیار ایران تاثیر خود رهبری بر قابلیت استخدام‌پذیری [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 301-308]
 • شرکت ملی گاز طراحی و اعتبارسنجی مدل ابعاد توانمندسازی نیروی انسانی در راستای بهره‌وری نیروی انسانی در شرکت ملی گاز ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 131-143]
 • شکاف نسلی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تعارضات بین نسلی در سازمان (مورد مطالعه: پرسنل ستادی صنایع خودروسازی کرمان) [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • شهرت تأثیر شهرت فروشنده بر ابعاد ارزش افزوده تجربی و رفتار مشتری (مطالعه موردی: شرکت راسن درمان) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 203-215]
 • شهر ساری ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر دانش در دستگاههای اجرایی شهر ساری [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 181-196]
 • شهرستان گرمی تبیین رابطه رهبری دانش با سرمایه فکری از دیدگاه معلمان مدارس مقطع ابتدایی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 213-223]

ص

 • صمیمیت آشکار تاثیر مهارت سیاسی کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 51-62]
 • صنعت بیمه شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی نیروی فروش در صنعت بیمه [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 331-337]
 • صنعت پتروشیمی شناسایی و اولویت بندی مولفه های موثر بر ارتقاء شایستگی ایمنی سرپرستان در صنعت پتروشیمی کشور با رویکرد نظریه ی چشم انداز فازی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 61-74]

ع

 • عدالت سازمانی بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر تسهیم دانش با تاکید بر نقش میانجی عدالت سازمانی کارکنان شرکت مخابرات شهرستان رشت [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 83-94]
 • عدالت سازمانی توانمندسازی کارکنان زن وزارت ورزش و جوانان بر اساس سقف شیشه ای و عدالت سازمانی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 103-110]
 • عدالت سازمانی مطالعه عدالت سازمانی و توانمندسازی روانشناختی از طریق سقف شیشه ای در کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان فارس [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • عملکرد انطباقی رابطه اخلاق کار اسلامی با عملکرد انطباقی با نقش میانجی رفتار کار نوآورانه و نقش تعدیل گر رهبری اخلاقی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 283-298]
 • عملکرد سازمانی تأثیر تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی، با میانجی گری سرمایۀ فکری در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 37-47]
 • عملکرد سازمانی تاثیر تحول فرهنگی مبتنی بر ارزش ها از طریق رهبری استراتژیک و مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 13-28]
 • عملکرد شغلی بررسی تاثیر رفتارهای انحرافی در محیط کار بر عملکرد شغلی از طریق رهبری تحول گرا و رهبری اخلاقی (مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)) [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • عملکرد کارکنان رابطه شایسته سالاری، فشار شغلی، کنترل شغلی و حمایت سازمانی ادراک شده با عملکرد کارکنان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 175-184]
 • عملکرد مدیران تبیین نقش اخلاق حرفه ای بر عملکرد مدیران مدارس در توانمند سازی معلمان با رویکرد PLS [دوره 4، شماره 1، 1400]
 • عوامل خارجی تبیین مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره تامین در صنایع نفت و گاز بر اساس مدل معادلات ساختاری [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 129-146]
 • عوامل سازمانی بررسی میزان اهمیت و اولویت بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارگران [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 195-212]
 • عوامل سازمانی بررسی عوامل سازمانی موثر بر فرسودگی شغلی در کارکنان آب منطقه‌ای فارس [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 103-116]
 • عوامل فردی بررسی میزان اهمیت و اولویت بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارگران [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 195-212]
 • عوامل گروهی بررسی میزان اهمیت و اولویت بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارگران [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 195-212]
 • عوامل مداخله گر شناسایی و اعتبارسنجی عوامل مداخله گر در سیاستگذاری آموزش نیروی انسانی (مطالعه ترکیبی) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 95-102]

ف

 • فداکاری حرفه‌ای واکاوی مقایسه میزان اشتیاق شغلی دبیران و هنرآموزان مدارس شهر کرمانشاه [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 299-310]
 • فراتحلیل فراتحلیل مطالعات انجام شده در رضایت شغلی کارکنان دانشگاه [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 169-179]
 • فرایند مدیریت دانش ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر دانش در دستگاههای اجرایی شهر ساری [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 181-196]
 • فرسودگی شغلی همبسته های روانی فرسودگی شغلی: ابعاد شخصیت و سرسختی روانشناختی (مورد مطالعه: کارکنان بیمارستانهای استان گیلان) [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 251-265]
 • فرسودگی شغلی بررسی نقش میانجی فرسودگی شغلی در رابطه بین توانمندسازی روانشناختی با رفتار نوآورانه کارکنان [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 239-249]
 • فرسودگی شغلی بررسی عوامل سازمانی موثر بر فرسودگی شغلی در کارکنان آب منطقه‌ای فارس [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 103-116]
 • فرسودگی شغلی واکاوی عوامل و پیامدهای فرسودگی شغلی پرستاران با استفاده از روش کیو [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • فرصتهای کارآفرینانه رابطه توانمند‌ی روانشناختی و کارآفرینی سازمانی با آزمون نقش میانجی شناسایی فرصتهای کارآفرینانه [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 13-24]
 • فرهنگ سازمانی نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان در رابطه فرهنگ سازمانی با انگیزش شغلی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-10]
 • فرهنگ سازمانی ارائه الگوی اثربخش توانمندسازی روانشناختی کارکنان (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 211-223]
 • فرهنگ‌سازمانی تأثیر سیستم پنج‌اس بر بهره‌وری سازمانی از طریق فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: اداره مخابرات شهرکرد) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 55-68]
 • فشار شغلی رابطه شایسته سالاری، فشار شغلی، کنترل شغلی و حمایت سازمانی ادراک شده با عملکرد کارکنان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 175-184]
 • فنی بررسی تاثیر مهارت های مدیریتی در تمایل به جانشین پروری مدیران دراداره امور مالیاتی استان همدان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 95-104]
 • فناوری اطلاعات مطالعه ارتباط چندگانه بین سرمایه فکری،فن آوری اطلاعات با توان مند سازهای روانشناختی از طریق یادگیری سازمانی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 49-59]
 • فنی وحرفه ای ارزیابی نیازهای آموزشی بازار کار نسبت به فارغ التحصیلان رشته های دایر در آموزش فنی و حرفه ای استان قم [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 43-53]

ق

 • قابلیت استخدام‌پذیری تاثیر خود رهبری بر قابلیت استخدام‌پذیری [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 301-308]
 • قابلیت رقابتی شناسایی و تحلیل موانع اثرگذار در اجرای استراتژیهای آموزشی مورد کاوی: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 15-26]
 • قابلیتهای پویا بررسی اثرگذاری قابلیتهای پویا و نوآوری در مدیریت عملکرد (مورد مطالعه: سازمان منطقة ویژة اقتصادی انرژی پارس) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 79-94]
 • قصد ترک خدمت تاثیر رهبری تحولگرا بر قصد ترک خدمت از طریق دلبستگی شغلی‌ و هویت سازمانی در شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 311-319]

ک

 • کارآفرینی بالندگی اعضای هیات علمی در پرتو رهبری معنوی با میانجیگری یادگیری سازمانی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 309-316]
 • کارآفرینی سازمانی رابطه توانمند‌ی روانشناختی و کارآفرینی سازمانی با آزمون نقش میانجی شناسایی فرصتهای کارآفرینانه [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 13-24]
 • کارکنان مطالعه ارتباط چندگانه بین سرمایه فکری،فن آوری اطلاعات با توان مند سازهای روانشناختی از طریق یادگیری سازمانی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 49-59]
 • کارکنان مطالعه یادگیری سازمانی و توانمندسازی روانشناختی درکارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 97-102]
 • کارکنان پیش بینی توانمندسازهای روانشناختی از طریق مدیریت دانش در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 47-53]
 • کارکنان تعیین ارتباط بین سرمایه اجتماعی و توانمند سازی روان شناختی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 105-111]
 • کارکنان بررسی نقش میانجی فرسودگی شغلی در رابطه بین توانمندسازی روانشناختی با رفتار نوآورانه کارکنان [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 239-249]
 • کارکنان بررسی عوامل سازمانی موثر بر فرسودگی شغلی در کارکنان آب منطقه‌ای فارس [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 103-116]
 • کارکنان مطالعه عدالت سازمانی و توانمندسازی روانشناختی از طریق سقف شیشه ای در کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان فارس [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • کسب و کارهای تابعه ارزش آفرینی بنگاه مادر تخصصی صنایع پتروشیمی با دیدبانی کسب و کارهای تابعه [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 185-201]
 • کیفیت آموزشی بررسی نقش مهندسی سرمایه انسانی در نگرش های مثبت کاری و کیفیت آموزشی (جامعه آماری: معلمان دبستان‌های دخترانه شهر رشت) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 321-330]
 • کیفیت خدمات تحلیل تأثیر بدبینی سازمانی بر کیفیت ارائه خدمات با نقش میانجیگری رضایت شغلی و نقش تعدیل گر هویت سازمانی [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • کیفیت زندگی کاری تبیین کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان براساس رفتار سازمانی مثبت گرا، شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 115-125]
 • کیفیت زندگی کاری بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به ترک خدمت کارکنان بانک ملّی استان گیلان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 151-165]
 • کیفیت زندگی کاری نقش واسطه ای اخلاق حرفه ای در رابطه بین تعارض سازمانی با کیفیت زندگی کاری معلمان [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • کلید واژه: سازگاری شغلی تأثیر سازگاری شغلی بر ارتقای شغلی با میانجی‌گری خودشیرینی سازمانی و تعدیل‌کنندگی حمایت‌شغلی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 55-69]
 • کنترل شغلی رابطه شایسته سالاری، فشار شغلی، کنترل شغلی و حمایت سازمانی ادراک شده با عملکرد کارکنان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 175-184]

گ

 • گرایش به تغییر تاثیر رهبری تحول گرا بر گرایش به تغییر با نقش میانجی تعهد به تغییر [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 265-282]
 • گمرک مدل مدیریت استعداد در سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 225-237]

م

 • میانگین سال‌های تحصیل محاسبه و بررسی شاخص توسعه انسانی استان‌های ایران در سال‌های 90،1385 و 95 [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 331-345]
 • مجتمع های آموزشی روستایی عشایری بررسی عوامل موثر بر تحقق اهداف مجتمع های آموزشی روستایی عشایری از دیدگاه مدیران و معاونان [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 63-71]
 • مدارس مروج سلامت تبیین نقش اخلاق حرفه ای بر عملکرد مدیران مدارس در توانمند سازی معلمان با رویکرد PLS [دوره 4، شماره 1، 1400]
 • مدارس مقطع ابتدایی تبیین رابطه رهبری دانش با سرمایه فکری از دیدگاه معلمان مدارس مقطع ابتدایی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 213-223]
 • مدیران بررسی رابطه مدیریت مبتنی بروب با مدیریت زمان سازمانی با نقش میانجی روابط انسانی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 167-178]
 • مدیران بررسی عوامل موثر بر تحقق اهداف مجتمع های آموزشی روستایی عشایری از دیدگاه مدیران و معاونان [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 63-71]
 • مدیریت شناسایی مولفه های تاثیرگذار بر توسعه مدیران در شرکت تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 75-83]
 • مدیریت استراتژیک بررسی نقش مدیریت استراتژیک در رشد و یادگیری سازمان [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • مدیریت استعداد بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان در صنعت بانکداری [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 25-36]
 • مدیریت استعداد نقش مدیریت استعداد در اجرای اثربخش استراتژی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 35-45]
 • مدیریت استعداد طراحی الگوی بومی مدیریت استعداد در صنایع ملی گاز ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • مدیریت استعداد طراحی مدل مدیریت استعداد در صنعت برق کشور با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 95-102]
 • مدیریت تنوع نیروی کار رابطه مولفه‌های تنوع نیروی کار با عملکرد کارکنان دانشگاه زنجان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 103-113]
 • مدیریت دانش بررسی رابطه مدیریت دانش و بهره‌وری سازمان با نقش واسطه‌ای نوآوری در اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 225-235]
 • مدیریت دانش پیش بینی توانمندسازهای روانشناختی از طریق مدیریت دانش در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 47-53]
 • مدیریت دانش تبیین معیارهای ارزش گذاری مبتنی بر سطح بلوغ مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی (مطالعه موردی : استان خوزستان) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 113-125]
 • مدیریت دانش ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر دانش در دستگاههای اجرایی شهر ساری [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 181-196]
 • مدیریت دانش تاثیر تحول فرهنگی مبتنی بر ارزش ها از طریق رهبری استراتژیک و مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 13-28]
 • مدیریت زمان سازمانی بررسی رابطه مدیریت مبتنی بروب با مدیریت زمان سازمانی با نقش میانجی روابط انسانی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 167-178]
 • مدیریت زنجیره تامین پایدار تبیین مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره تامین در صنایع نفت و گاز بر اساس مدل معادلات ساختاری [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 129-146]
 • مدیریت عملکرد بررسی اثرگذاری قابلیتهای پویا و نوآوری در مدیریت عملکرد (مورد مطالعه: سازمان منطقة ویژة اقتصادی انرژی پارس) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 79-94]
 • مدیریت مبتنی بر وب بررسی رابطه مدیریت مبتنی بروب با مدیریت زمان سازمانی با نقش میانجی روابط انسانی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 167-178]
 • مدیریت و رهبری شناسایی و تحلیل عاملی شاخص های سنجش بهره وری منابع انسانی در سازمان ها خدماتی با تأکید بر عامل مدیریت و رهبری (مطالعه موردی: کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 159-173]
 • مدل ساختاری - تفسیری شناسایی و اولویت بندی موانع رفتاری استقرار نظام شایستگی در استانداری گیلان با رویکرد مدل ساختاری – تفسیری (ISM) [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 285-299]
 • مدلسازی ساختاری تفسیری طراحی مدل مدیریت استعداد در صنعت برق کشور با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 95-102]
 • مدل سازی معادلات ساختاری بررسی رابطه مولفه های سبک رهبری اخلاقی ادراک شده توسط کارکنان با مولفه های توانمند سازی روانشناختی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 11-21]
 • مدل مدیریت استعداد مدل مدیریت استعداد در سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 225-237]
 • مرور نظام مند طراحی مدل مدیریت استعداد در صنعت برق کشور با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 95-102]
 • مزیت رقابتی مدل مدیریت استعداد در سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 225-237]
 • مسیر شغلی ارائه الگوی مسیر پیشرفت شغلی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 139-150]
 • مسیر شغلی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ مؤلفه‎‌ها و شاخص‌های مسیر شغلی در سازمان سناد [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 39-50]
 • معادلات ساختاری بررسی تأثیر هوش سازمانی اعضاء هیئت علمی بر انگیزش تحصیلی دانشجویان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 157-167]
 • معادلات ساختاری طراحی الگوی بومی مدیریت استعداد در صنایع ملی گاز ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • معادلات ساختاری ارائه مدل توانمندسازهای انعطاف پذیری منابع انسانی در بانک صادرات ایران [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 147-159]
 • معیارهای ارزش گذاری تبیین معیارهای ارزش گذاری مبتنی بر سطح بلوغ مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی (مطالعه موردی : استان خوزستان) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 113-125]
 • معاونان بررسی عوامل موثر بر تحقق اهداف مجتمع های آموزشی روستایی عشایری از دیدگاه مدیران و معاونان [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 63-71]
 • مقام و منزلت تحلیل رگرسیون تعهد سازمانی براساس ابعاد توانمندسازی روانشناختی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 127-137]
 • منابع انسانی آنالیز کیفی ریسک‌های منابع انسانی با استفاده از روش دیمتل‌فازی(مطالعه موردی: دانشگاه‌ آزاد اسلامی) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 73-94]
 • مهارت ادراکی بررسی تاثیر مهارت های مدیریتی در تمایل به جانشین پروری مدیران دراداره امور مالیاتی استان همدان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 95-104]
 • مهارت های مدیریتی بررسی تاثیر مهارت های مدیریتی در تمایل به جانشین پروری مدیران دراداره امور مالیاتی استان همدان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 95-104]
 • مهندسی سرمایه انسانی بررسی نقش مهندسی سرمایه انسانی در نگرش های مثبت کاری و کیفیت آموزشی (جامعه آماری: معلمان دبستان‌های دخترانه شهر رشت) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 321-330]
 • موانع رفتاری شناسایی و اولویت بندی موانع رفتاری استقرار نظام شایستگی در استانداری گیلان با رویکرد مدل ساختاری – تفسیری (ISM) [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 285-299]
 • موسسه آموزشی عالی رابطه مولفه‌های تنوع نیروی کار با عملکرد کارکنان دانشگاه زنجان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 103-113]

ن

 • نیازهای آموزشی بازارکار ارزیابی نیازهای آموزشی بازار کار نسبت به فارغ التحصیلان رشته های دایر در آموزش فنی و حرفه ای استان قم [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 43-53]
 • نیروی فروش شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی نیروی فروش در صنعت بیمه [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 331-337]
 • نظام پایش ارائه الگوی اثربخش توانمندسازی روانشناختی کارکنان (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 211-223]
 • نظام شایستگی شناسایی و اولویت بندی موانع رفتاری استقرار نظام شایستگی در استانداری گیلان با رویکرد مدل ساختاری – تفسیری (ISM) [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 285-299]
 • نظام مدیریت ارائه الگوی اثربخش توانمندسازی روانشناختی کارکنان (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 211-223]
 • نظریه بازی‌ها پیش‌بینی وقوع ورشکستگی با استفاده از چابک‌سازی نیروی کار در سازمان [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 317-329]
 • نظریه‌ی چشم انداز شناسایی و اولویت بندی مولفه های موثر بر ارتقاء شایستگی ایمنی سرپرستان در صنعت پتروشیمی کشور با رویکرد نظریه ی چشم انداز فازی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 61-74]
 • نظریه‌ی داده بنیاد طراحی و تبیین الگوی یادگیری سازمانی در کارکنان بانک‌های دولتی ایران (براساس نظریه داده بنیاد) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • نفوذ بین فردی تاثیر مهارت سیاسی کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 51-62]
 • نقشه نگاشت فازی طراحی ساختار علّی و تحلیل عوامل مؤثر بر حکمرانی خوب در سازمان بنادر و دریانوردی با استفاده از نگاشت شناختی فازی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 111-128]
 • نگرش های مثبت کاری بررسی نقش مهندسی سرمایه انسانی در نگرش های مثبت کاری و کیفیت آموزشی (جامعه آماری: معلمان دبستان‌های دخترانه شهر رشت) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 321-330]
 • نمایش رفتار اخلاقی بررسی رابطه مولفه های سبک رهبری اخلاقی ادراک شده توسط کارکنان با مولفه های توانمند سازی روانشناختی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 11-21]
 • نهادینه‌سازی " طراحی مدل تاب آوری در شرایط بحران بر مبنای نهادینه‌سازی یادگیری سازمانی مدیران وکارشناسان(مورد مطالعه سازمان هلال احمر کل کشور) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 145-155]
 • نوآوری تبیین رابطه بین توانمندسازی روانشناختی کارکنان و جو سازمانی نوآورانه مدل سیگل و کایمر [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 85-95]
 • نوآوری بررسی رابطه مدیریت دانش و بهره‌وری سازمان با نقش واسطه‌ای نوآوری در اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 225-235]
 • نوآوری بررسی اثرگذاری قابلیتهای پویا و نوآوری در مدیریت عملکرد (مورد مطالعه: سازمان منطقة ویژة اقتصادی انرژی پارس) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 79-94]
 • نوع موسسه حسابرسی بررسی رابطه بیش اعتمادی مدیران و هزینه حق الزحمه حسابرسی با نقش میانجیگری نوع موسسه حسابرسی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 145-158]

و

 • واژه‌های کلیدی: مدیریت منابع انسانی ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر دانش در دستگاههای اجرایی شهر ساری [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 181-196]
 • واکاوی واکاوی عوامل و پیامدهای فرسودگی شغلی پرستاران با استفاده از روش کیو [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • ورزش و جوانان فارس مطالعه یادگیری سازمانی و توانمندسازی روانشناختی درکارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 97-102]
 • ورشکستگی پیش‌بینی وقوع ورشکستگی با استفاده از چابک‌سازی نیروی کار در سازمان [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 317-329]
 • وفاداری مشتری تأثیر شهرت فروشنده بر ابعاد ارزش افزوده تجربی و رفتار مشتری (مطالعه موردی: شرکت راسن درمان) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 203-215]

ه

 • هنرآموزان واکاوی مقایسه میزان اشتیاق شغلی دبیران و هنرآموزان مدارس شهر کرمانشاه [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 299-310]
 • هویت سازمانی تاثیر رهبری تحولگرا بر قصد ترک خدمت از طریق دلبستگی شغلی‌ و هویت سازمانی در شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 311-319]
 • هویت سازمانی تحلیل تأثیر بدبینی سازمانی بر کیفیت ارائه خدمات با نقش میانجیگری رضایت شغلی و نقش تعدیل گر هویت سازمانی [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • هوشیاری اجتماعی تاثیر مهارت سیاسی کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 51-62]
 • هوش‌ سازمانی بررسی تأثیر هوش سازمانی اعضاء هیئت علمی بر انگیزش تحصیلی دانشجویان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 157-167]
 • هوش معنوی نقش واسطه ای جو اخلاق سازمانی در رابطه بین هوش معنوی و سرمایه فکری در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 71-81]
 • هوش هیجانی رابطه بین جو اخلاقی سازمانی با هوش هیجانی و توانمند سازی مدیران گروه های آموزشی واحد های دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 179-193]
 • هوش هیجانی ارزیابی نقش هوش هیجانی مدیران بر اجرای اقتصاد مقاومتی در سازمان‌های دولتی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 117-130]

ی

 • یادگیری سازمانی مطالعه ارتباط چندگانه بین سرمایه فکری،فن آوری اطلاعات با توان مند سازهای روانشناختی از طریق یادگیری سازمانی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 49-59]
 • یادگیری سازمانی مطالعه یادگیری سازمانی و توانمندسازی روانشناختی درکارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 97-102]
 • یادگیری سازمانی بالندگی اعضای هیات علمی در پرتو رهبری معنوی با میانجیگری یادگیری سازمانی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 309-316]
 • یادگیری سازمانی طراحی و تبیین الگوی یادگیری سازمانی در کارکنان بانک‌های دولتی ایران (براساس نظریه داده بنیاد) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • یادگیری سازمانی " طراحی مدل تاب آوری در شرایط بحران بر مبنای نهادینه‌سازی یادگیری سازمانی مدیران وکارشناسان(مورد مطالعه سازمان هلال احمر کل کشور) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 145-155]