راهنمای نویسندگان

فایل راهنمای نویسندگان

 

راهنمای عمومی تدوین مقاله

  • اصل مقالات به صورت تایپ‏شده با نرم افراز Microsoft Office Word ویرایش 2010 یا 2007 باشد.
  • مقالات نباید قبلاً در مجلات دیگر یا مجموعه مقالات کنفرانس‏ها چاپ یا برای این هدف ارسال شده باشند.
  • حجم مقاله نباید بیش از 20 صفحه (شامل فرم مشخصات نویسنده، چکیده، پی‌نوشت‏ها و فهرست منابع، جداول و شکل‌ها و پیوست‌ها) باشد.
  • مقالات فارسی با استفاده از فونت بی­میترا (B Mitra) شماره 14 و مقالات لاتین با فونت (Times New Roman)  شماره 12 با حاشیه 5/2 سانتی بر روی کاغذ قطع رحلی (21 در 29) باشند.
  • از ذکر واژگان غیر فارسی که برابر فارسی رسا دارند خودداری شود. چنانچه واژه‏ی متداول فارسی وجود نداشته باشد با دادن شماره در بالای واژه‏ی استفاده‏شده، برابر لاتین آن در پی‏نوشت آورده شود.
  • برای ذکر منابع داخل متن به صورت زیر عمل شود (روش APA )

نقل قول غیرمستقیم:

در صورتی که اثری دارای 1 تا 2 نویسنده است  (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار)

در صورتی که اثری دارای 3 تا 5 نویسنده است، در اولین نقل قول اسم همه‌ی نویسندگان را ذکر کنید و در دفعات بعد از et al. ) و دیگران) استفاده نمایید.

درصورتی که اثری دارای 6 نویسنده یا بیشتر است از et al.) و دیگران) استفاده کنید.

نقل قول مستقیم:

در نقل قول مستقیم همیشه نام نویسنده (نویسندگان)، سال انتشار و شماره‌ی صفحه در متن ذکر شود و متنی که به طور مستقیم نقل قول شده در گیومه قرار بگیرد.

جداول، شکل‌ها، نمودارها و پیوست‏ها حتی الامکان به اختصار ارایه شوند. ذکر شماره، عنوان و مأخذ برای جداول، شکل‌ها و نمودار‌ها ضروری است.

نقل قول‌های مستقیم در حد یک پاراگراف یا بیشتر با قلم ایتالیک و از سر سطر شروع شود. نقل قول‌های کوتاه در داخل گیومه قرار گیرد.

شیوه‏ی استناد کردن

فهرست منابعی که در مقاله استفاده شده است در انتهای مقاله با رعایت حروف الفبا به شرح زیر ارایه شود:
الف- کتاب فارسی

  1. تألیف: نام خانوادگی نویسنده، نام. (سال انتشار). عنوان کتاب. محل چاپ: ناشر.
  2. ترجمه: نام خانوادگی نویسنده، نام. (سال انتشار). عنوان کتاب. نام مترجم. محل چاپ: ناشر.

ب- کتاب انگلیسی

Author, A. A. (Year). Title of work. Location: Publiher.

مقاله
الف – فارسی : نام خانوادگی نویسنده، نام. (سال انتشار). عنوان. نام مجله، شماره‏ی مجله، شماره صفحات مقاله.
ب – انگلیسی

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article. Title of Journal, xx(XX), xxx-xxx.

توضیح:  عنوان کتاب‏ها، نام مجلات و روزنامه‌ها و شماره‏ی مجله با قلم ایتالیک تایپ شود و از کشیدن خط ممتد زیر آن‏ها خودداری کنید

درصورتی که تعداد نویسندگان بیش از شش نفر باشد نام شش نویسنده‌ی اول ذکر گردد و در پی آن برای منابع فارسی (و دیگران) و منابع لاتین (et al.) ذکر می‌گردد.

"برای اطلاعات بیشتر در مورد موارد خاصی که در این جا ذکر نشده به  APA Format رجوع شود"