دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 11، زمستان 1399، صفحه 0-0 
4. تاثیر رهبری تحولگرا بر قصد ترک خدمت از طریق دلبستگی شغلی‌ و هویت سازمانی در شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان

صفحه 311-319

مراد رضایی دیزگاه؛ سیداسماعیل معروفزاده؛ الهام منفرد گنجه؛ سید مجید محمدنژاد


6. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی نیروی فروش در صنعت بیمه

صفحه 331-337

هاشم دقیقی اصلی؛ کامبیز شاهرودی؛ سید مظفر میربرگ کار؛ یلدا رحمتی