کلیدواژه‌ها = توانمندسازی روانشناختی
تعداد مقالات: 6
3. نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان در رابطه فرهنگ سازمانی با انگیزش شغلی

دوره 2، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-10

سیدمحمدحسین حسینی روش؛ مهسا نخعی مقدم


4. تحلیل رگرسیون تعهد سازمانی براساس ابعاد توانمندسازی روانشناختی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 127-137

محمدامین صیادی؛ میترا محمدی؛ مرتضی صوفی رضایی؛ مرتضی فتاح پور


6. تبیین رابطه بین توانمندسازی روانشناختی کارکنان و جو سازمانی نوآورانه مدل سیگل و کایمر

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 85-95

سیدوحید حسینی پور؛ سید رضا سید جوادین؛ بلال نظریان


شماره‌های پیشین نشریه