کلیدواژه‌ها = مدیران
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل موثر بر تحقق اهداف مجتمع های آموزشی روستایی عشایری از دیدگاه مدیران و معاونان

دوره 3، شماره 1، بهار 1399، صفحه 0-0

میر بشیر همت یار؛ مهدی نوروزی؛ میرصادق جامعی؛ فرشید اشرفی


2. بررسی رابطه مدیریت مبتنی بروب با مدیریت زمان سازمانی با نقش میانجی روابط انسانی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 167-178

محمد جمالدینی؛ بابک حسین زاده؛ علی اصغر شجاعی


شماره‌های پیشین نشریه