نویسنده = ام البنین حسنلو
تعداد مقالات: 2
2. رابطه مولفه‌های تنوع نیروی کار با عملکرد کارکنان دانشگاه زنجان

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 103-113

ام البنین حسنلو؛ پروانه گلرد


شماره‌های پیشین نشریه