نویسنده = سید رضا سید جوادین
تعداد مقالات: 1
1. تبیین رابطه بین توانمندسازی روانشناختی کارکنان و جو سازمانی نوآورانه مدل سیگل و کایمر

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 85-95

سیدوحید حسینی پور؛ سید رضا سید جوادین؛ بلال نظریان