نویسنده = مهرداد صادقی ده چشمه
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر رهبری تحول گرا بر گرایش به تغییر با نقش میانجی تعهد به تغییر

دوره 3، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 265-282

مهرداد صادقی ده چشمه؛ عباس قائدامینی هارونی